Lời bài hát: Thành Lộc – Hồng Vân tuyển tập những bài nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất

Thành Lộc – Hồng Vân tuyển tập những bài nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất - ,

https://www.youtube.com/watch?v=lXJG3D2bZrI

https://www.youtube.com/watch?v=JIs0B5wxucw

Thành Lộc – Hồng Vân tuyển tập những bài nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất