Lời bài hát: Thành Lộc – Hồng Vân tuyển tập những bài nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất

Thành Lộc – Hồng Vân tuyển tập những bài nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất - ,

Thành Lộc – Hồng Vân tuyển tập những bài nhạc dân ca trữ tình quê hương hay nhất