Lời bài hát: Mùa xuân cưới em

Mùa xuân cưới em - ,

Mùa xuân cưới em