Lời bài hát: Cải lương hài Xung khắc – Thanh Ngân, Hồng Vân

Cải lương hài Xung khắc – Thanh Ngân, Hồng Vân - , ,

Cải lương hài Xung khắc – Thanh Ngân, Hồng Vân