Lời bài hát: Trích đoạn tuồng cổ Phụng Nghi Đình – Cẩm Ly,NSUT Hoài Linh, NSND Hồng Vân

Trích đoạn tuồng cổ Phụng Nghi Đình – Cẩm Ly,NSUT Hoài Linh, NSND Hồng Vân - , ,

Trích đoạn tuồng cổ Phụng Nghi Đình – Cẩm Ly,NSUT Hoài Linh, NSND Hồng Vân