Lời bài hát: Câu Hò Điệu Lý Còn Đây – Dương Hồng Loan

Câu Hò Điệu Lý Còn Đây – Dương Hồng Loan -

Câu Hò Điệu Lý Còn Đây – Dương Hồng Loan