Lời bài hát: Liên Khúc Cha Cha Cha Tuyệt Phẩm Yêu/ Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan

Liên Khúc Cha Cha Cha Tuyệt Phẩm Yêu/ Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan - ,

Liên Khúc Cha Cha Cha Tuyệt Phẩm Yêu/ Lưu Chí Vỹ ft Dương Hồng Loan