Lời bài hát: Liên Khúc Rụng Lá Trầu Duyên – Sơn Hạ ft Dương Hồng Loan, Trần Nhật Quang

Liên Khúc Rụng Lá Trầu Duyên – Sơn Hạ ft Dương Hồng Loan, Trần Nhật Quang - , ,

Liên Khúc Rụng Lá Trầu Duyên – Sơn Hạ ft Dương Hồng Loan, Trần Nhật Quang