Lời bài hát: Sao út nỡ vội lấy chồng

Sao út nỡ vội lấy chồng - ,

Sao út nỡ vội lấy chồng