Lời bài hát: Cải lương Ai là rể quý – Khánh Nam, Dũng Nhí, Đào Vũ Thanh

Cải lương Ai là rể quý – Khánh Nam, Dũng Nhí, Đào Vũ Thanh -

Cải lương Ai là rể quý – Khánh Nam, Dũng Nhí, Đào Vũ Thanh