Lời bài hát: Cải lương xã hội Người chồng bội bạc – Vũ Linh, Tài Linh

Cải lương xã hội Người chồng bội bạc – Vũ Linh, Tài Linh - , , , , , , , , ,

Cải lương xã hội Người chồng bội bạc Vũ Linh, Tài Linh, NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân, Hồng Nga, Tấn Tài, Ý Lan, Điền Tử Lang, Bình Tinh…tuyển tập cải lương xã hội hay nhất Người chồng bội bạc…

Cải lương xã hội Người chồng bội bạc – Vũ Linh, Tài Linh