Lời bài hát: Vở cải lương Làm dâu vợ lớn – Cải lương xã hội hay nhất

Vở cải lương Làm dâu vợ lớn – Cải lương xã hội hay nhất - , , , , , , ,

NSUT Vũ Linh, Tài Linh, NSUTThoại Mỹ, NSUT Kim Tiểu Long, Hồng Tơ, Kim Phương, Linh Thy, Chấn Cường

Vở cải lương Làm dâu vợ lớn – Cải lương xã hội hay nhất