Lời bài hát: Cải lương xã hội hay nhất Nụ Cười và Nước Mắt – Minh Vương, Lệ Thủy

Cải lương xã hội hay nhất Nụ Cười và Nước Mắt – Minh Vương, Lệ Thủy -

Cải lương xã hội hay nhất Nụ Cười và Nước Mắt – Minh Vương, Lệ Thủy