Lời bài hát: Trích Đoạn Cải Lương Quán Gấm Đầu Làng Minh Cảnh Chí Tâm

Trích Đoạn Cải Lương Quán Gấm Đầu Làng Minh Cảnh Chí Tâm -

Trích Đoạn Cải Lương Quán Gấm Đầu Làng Minh Cảnh Chí Tâm