Lời bài hát: Cải Lương Hai Dòng Sữa Mẹ – Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Minh Vương, Linh Vương, Phương Hồng Thủy

Cải Lương Hai Dòng Sữa Mẹ – Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Minh Vương, Linh Vương, Phương Hồng Thủy -

CẢI LƯƠNG HAI DÒNG SỮA MẸ SOẠN GIẢ : THANH CAO. VỚI SỰ THAM GIA: CHÂU THANH – PHƯỢNG HẰNG – PHƯƠNG HỒNG THỦY – VŨ MINH VƯƠNG – BẢO TRANG – LINH VƯƠNG – HỮU TÀI – THU PHƯƠNG.

>> Nghe cải lương Hai Dòng Sữa Mẹ Châu Thanh, Phượng Hằng mp3 <<

Xem thêm:

Cải lương Hai Dòng Sữa Mẹ – Minh Phụng, Châu Thanh

https://cailuongvn.net/cai-luong-hai-dong-sua-me.html

 

 

Cải Lương Hai Dòng Sữa Mẹ – Châu Thanh, Phượng Hằng, Vũ Minh Vương, Linh Vương, Phương Hồng Thủy