Lời bài hát: Cải lương Tu Rip và Cây Đèn Thần

Cải lương Tu Rip và Cây Đèn Thần -

Cải Lương: Tu Rip và Cây Đèn Thần
Nghệ Sĩ: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm, Ngân Tuấn, Trinh Trinh, Khanh Tuấn, Hồng Nhung, Ngọc Đáng, Trọng Nghĩa, Chi Bảo, Thanh Sơn, Chí Cường, Đỗ LInh, Bình Tinh, Hiếu Cảnh

Cải lương Tu Rip và Cây Đèn Thần