Lời bài hát: Cải lương Ân oán giang hồ – Lệ Thủy, Trọng Hữu, Tuấn Thanh

Cải lương Ân oán giang hồ – Lệ Thủy, Trọng Hữu, Tuấn Thanh -

Cải lương Ân oán giang hồ – Lệ Thủy, Trọng Hữu, Tuấn Thanh