Lời bài hát: Cải lương Ánh mắt ngày xưa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương Ánh mắt ngày xưa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Phần 2

Cải lương Ánh mắt ngày xưa – Kim Tử Long, Ngọc Huyền