Lời bài hát: Cải lương Bản tình ca còn đó – Vũ Linh, Tài Linh, Trọng Phúc

Cải lương Bản tình ca còn đó – Vũ Linh, Tài Linh, Trọng Phúc -

Cải lương Bản tình ca còn đó – Vũ Linh, Tài Linh, Trọng Phúc