Lời bài hát: Cải lương Bến bờ xa lắc – Phượng Liên, Minh Vương, Hoài Thanh

Cải lương Bến bờ xa lắc – Phượng Liên, Minh Vương, Hoài Thanh -

Cải lương Bến bờ xa lắc – Phượng Liên, Minh Vương, Hoài Thanh