Lời bài hát: Cải lương Bến cũ – Phượng Liên, Thanh Tuấn, Thanh Hằng

Cải lương Bến cũ – Phượng Liên, Thanh Tuấn, Thanh Hằng -

Cải lương Bến cũ – Phượng Liên, Thanh Tuấn, Thanh Hằng