Lời bài hát: Cải lương Bên vòng tay mẹ – Cải lương xưa Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Lệ Thủy

Cải lương Bên vòng tay mẹ – Cải lương xưa Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Lệ Thủy -

Cải lương Bên vòng tay mẹ – Cải lương xưa Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Lệ Thủy