Lời bài hát: Cải Lương Bóng Mờ Dĩ Vãng -NSƯT Vũ Linh, NSƯT Ngọc Huyền

Cải Lương Bóng Mờ Dĩ Vãng -NSƯT Vũ Linh, NSƯT Ngọc Huyền -

Cải Lương Bóng Mờ Dĩ Vãng -NSƯT Vũ Linh, NSƯT Ngọc Huyền