Lời bài hát: Cải lương Bóng mờ hạnh Phúc – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Phương Vũ

Cải lương Bóng mờ hạnh Phúc – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Phương Vũ -

Cải lương Bóng mờ hạnh Phúc – Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Phương Vũ