Lời bài hát: Cải lương Bướm lượn vườn xuân – Đào Vũ Thanh, Ngọc Lê

Cải lương Bướm lượn vườn xuân – Đào Vũ Thanh, Ngọc Lê -

Cải lương Bướm lượn vườn xuân – Đào Vũ Thanh, Ngọc Lê