Lời bài hát: Cải lương Cành hoa nước lũ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương Cành hoa nước lũ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương Cành hoa nước lũ – Kim Tử Long, Ngọc Huyền