Lời bài hát: Cải lương Chiều đông gió lạnh về – Mỹ Châu, Trọng Phúc, Vũ Luân

Cải lương Chiều đông gió lạnh về – Mỹ Châu, Trọng Phúc, Vũ Luân -

Cải lương Chiều đông gió lạnh về – Mỹ Châu, Trọng Phúc, Vũ Luân