Lời bài hát: Cải lương Chiều thu không nhạt nắng – Kim Tử Long, Tài Linh

Cải lương Chiều thu không nhạt nắng – Kim Tử Long, Tài Linh -

Cải lương Chiều thu không nhạt nắng – Kim Tử Long, Tài Linh