Lời bài hát: Cải lương Chuyện làng quê tôi – Quế Trân, Võ Minh Lâm

Cải lương Chuyện làng quê tôi – Quế Trân, Võ Minh Lâm -

Cải lương Chuyện làng quê tôi – Quế Trân, Võ Minh Lâm