Lời bài hát: Cải lương Chuyện tình cô gái Huế Minh, Phụng Bảo Chung

Cải lương Chuyện tình cô gái Huế Minh, Phụng Bảo Chung -

Cải lương Chuyện tình cô gái Huế Minh, Phụng Bảo Chung