Lời bài hát: Cải lương Cô dâu phụ – Vũ Linh, Tài Linh, Hữu Châu, Vân Hà

Cải lương Cô dâu phụ – Vũ Linh, Tài Linh, Hữu Châu, Vân Hà - , , ,

Cải lương Cô dâu phụ – Vũ Linh, Tài Linh, Hữu Châu, Vân Hà