Lời bài hát: Cải lương Cội Nguồn Yêu Thương

Cải lương Cội Nguồn Yêu Thương -

Cải Lương: Cội Nguồn Yêu Thương
Nghệ Sĩ: Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Minh Vương, Hồng Nga, Chiêu Hùng, Tô Châu, Chí Cường, Hồng Lan, Hiếu Nghĩa, Bé Thành Long
Cải lương Cội Nguồn Yêu Thương