Lời bài hát: Cải lương Con trai người nữ tù – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm

Cải lương Con trai người nữ tù – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm -

Cải lương Con trai người nữ tù – Vũ Linh, Tài Linh, Linh Tâm