Lời bài hát: Cải lương Công Lý Và Người Tình – Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu

Cải lương Công Lý Và Người Tình – Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu -

Cải lương Công lý và người tình với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu, Giang Châu, Hùng Minh…

Cải lương Công Lý Và Người Tình – Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Giàu