Lời bài hát: Cải lương Cung bậc yêu thương – Thanh Thanh Tâm, Châu Thanh

Cải lương Cung bậc yêu thương – Thanh Thanh Tâm, Châu Thanh -

Cải lương Cung bậc yêu thương – Thanh Thanh Tâm, Châu Thanh