Lời bài hát: Cải lương Cuộc đời và nghệ thuật Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương Cuộc đời và nghệ thuật Ngọc Huyền, Kim Tử Long -

Vở cải lương Cuộc đời và nghệ thuật được Ngọc Huyền trình bày cùng các nghệ sĩ Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Linh Tâm, Bảo Chung, Kim Thoa, Ngân Tuấn, Tô Châu, Ngọc Đáng, Chinh Nhân, Tú Sương, Hiếu Cảnh, Chí Cường, Hoàng Mập, Kim Phượng và Thái Sơn

Cải lương Cuộc đời và nghệ thuật Ngọc Huyền, Kim Tử Long