Lời bài hát: Cải lương Cuồng loạn – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Út Bạch Lan

Cải lương Cuồng loạn – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Út Bạch Lan -

Cải lương Cuồng loạn – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Út Bạch Lan