Lời bài hát: Cải lương Dạ hương – Bạch Tuyết, Minh Vương, Minh Phụng

Cải lương Dạ hương – Bạch Tuyết, Minh Vương, Minh Phụng -

Cải lương Dạ hương – Bạch Tuyết, Minh Vương, Minh Phụng