Lời bài hát: Cải Lương Đãi Yến Đoàn Hồng Ngọc – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ

Cải Lương Đãi Yến Đoàn Hồng Ngọc – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ -

Cải Lương Đãi Yến Đoàn Hồng Ngọc phần 2

Cải Lương Đãi Yến Đoàn Hồng Ngọc – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ