Lời bài hát: Tuồng cải lương Trăng Nước Lạc Dương Thành

Tuồng cải lương Trăng Nước Lạc Dương Thành -

Soạn giả: Nhị Kiều
Các nghệ sĩ: Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Sang, Mỹ Châu

Tuồng cải lương Trăng Nước Lạc Dương Thành