Lời bài hát: Cải lương Nước mắt của mẹ (nguyên tuồng)

Cải lương Nước mắt của mẹ (nguyên tuồng) -

Cẩm Tiên – Ngân Tâm – Hiền Linh – Anh Thư – Anh Chàng – Kim Hồng – Thanh Hiếu – Bé Quỳnh.

Cải lương Nước mắt của mẹ (nguyên tuồng)