Lời bài hát: Cải lương xưa Từ Thức Lên Tiên – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ

Cải lương xưa Từ Thức Lên Tiên – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ -

Cai Luong Xua Tu Thuc Len Tien: Tai Linh Minh Phung Ut Bach Lan Phuong Quang Hung Minh clvn2893.

Phần 2

Cải lương xưa Từ Thức Lên Tiên – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ