Lời bài hát: Cải Lương Xưa Từ Thức Lên Tiên – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ

Cải Lương Xưa Từ Thức Lên Tiên – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ - ,

Cai Luong Xua Tu Thuc Len Tien: Tai Linh, Minh Phung, Ut Bach, Lan Phuong, Quang Hung Minh

Cải Lương Xưa Từ Thức Lên Tiên – Cải Lương Hồ Quảng, Tuồng Cổ