Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ Hồ Quảng xưa Bao Công Xử Án Anh Em Song Sinh

Cải lương tuồng cổ Hồ Quảng xưa Bao Công Xử Án Anh Em Song Sinh -

Cải Lương: Bao Công Xử Án Anh Em Song Sinh
Nghệ Sĩ: Vũ Linh, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Tuấn Châu, Tiểu Linh, Thanh Ngân, Vũ Luân, Trinh Trinh, Minh Long, Bé Bình Trinh, Bé Quế Trân, Xuân Trúc, Thanh Sơn, Truờng Oanh, Hồng Lân, Bạch Lân

Cải lương tuồng cổ Hồ Quảng xưa Bao Công Xử Án Anh Em Song Sinh