Lời bài hát: Vở cải lương tuồng cổ xưa Chuyện Tình Cô Gái Điên

Vở cải lương tuồng cổ xưa Chuyện Tình Cô Gái Điên -

Tác giả: Đăng Minh

Vở cải lương tuồng cổ xưa Chuyện Tình Cô Gái Điên