Lời bài hát: Cải lương Dãy ngân hà – Tài Linh, Vũ Linh, Vũ Luân

Cải lương Dãy ngân hà – Tài Linh, Vũ Linh, Vũ Luân -

Cải lương Dãy ngân hà – Tài Linh, Vũ Linh, Vũ Luân