Lời bài hát: Cải lương Dốc đời – Bạch Tuyết, Minh Vương, Tuấn Thanh

Cải lương Dốc đời – Bạch Tuyết, Minh Vương, Tuấn Thanh -

Cải lương Dốc đời – Bạch Tuyết, Minh Vương, Tuấn Thanh