Lời bài hát: Cải lương: Đời sương gió – Vũ Linh, Kim Tử Long, Thanh Ngân

Cải lương: Đời sương gió – Vũ Linh, Kim Tử Long, Thanh Ngân -

Cải lương: Đời sương gió – Vũ Linh, Kim Tử Long, Thanh Ngân