Lời bài hát: Cải lương Dòng sông kỷ niệm – Vũ Linh, Tài Linh, Phượng Loan

Cải lương Dòng sông kỷ niệm – Vũ Linh, Tài Linh, Phượng Loan -

Cải lương Dòng sông kỷ niệm với sự tham gia của các nghệ sĩ Vũ Linh, Tài Linh, Phượng Loan, Út Bạch Lan, Linh Tâm, Thanh Hằng, Chiêu Hùng, Phượng Loan…

Cải lương Dòng sông kỷ niệm – Vũ Linh, Tài Linh, Phượng Loan