Lời bài hát: Cải lương Duyên nợ của ai – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương Duyên nợ của ai – Ngọc Huyền, Kim Tử Long -

Cải lương Duyên nợ của ai – Ngọc Huyền, Kim Tử Long