Lời bài hát: Cải lương Gia tài của mẹ – Minh Phụng, Ngọc Giàu, Thanh Hằng

Cải lương Gia tài của mẹ – Minh Phụng, Ngọc Giàu, Thanh Hằng -

Cải lương Gia tài của mẹ – Minh Phụng, Ngọc Giàu, Thanh Hằng